Traducere şi adaptare din limba japoneză: Nicu Gecse

basmjaponez

Cândva, demult, un prinţ bogat a plecat la vânătoare cu şoimi. Era o zi frumoasă şi senină.

Prinţul şi alaiul său porniră la drum. Slugile îşi purtau stăpânul pe umeri, în palanchin, iar în urmă venea un alai de arcaşi, suliţaşi şi luptători cu sabia, urmaţi de alţi curteni, de rang inferior. Măreţul alai tocmai urca un deal, când unul dintre ereţii de pe cer se găinăţă fără vreo ruşine tocmai pe acoperişul palanchinului princiar.

Slujitorul cel mai înalt în rang află imediat şi dădu ordine ferme:

– Înlocuiţi de îndată palanchinul prinţului nostru!

– Înlocuiţi palanchinul prinţului! Aduceţi unul de schimb! se auzi ordinul, strigat din om în om până în rândurile din urmă ale alaiului.

În mare grabă fu adus un alt palanchin, prinţul fu mutat cu tot respectul cuvenit şi alaiul se urni mai departe.

După scurtă vreme, un alt erete se ivi pe cer. Prinţul tocmai îşi scosese braţul afară din palanchin şi găinaţul căzu pe mâneca de mătase brodată cu aur a prinţului.

– Înlocuiţi de îndată kimonoul prinţului nostru! strigă slujitorul de cel mai înalt rang.

– Schimbaţi kimonoul prinţului! Aduceţi un altul nou! se răspândi ordinul către rândurile din urmă ale alaiului.

Aproape imediat sosi un nou veşmânt pentru prinţ, slugile îşi îmbrăcară stăpânul şi alaiul se urni iarăşi din loc.

După o vreme, prinţul scoase un picior de sub palanchin. Curios lucru, chiar atunci, un alt erete care zbura pe cer se găinăţă indiferent, pătând ciorapul prinţului.

– Înlocuiţi de îndată ciorapul prinţului nostru! strigă îngrijorat slujitorul de cel mai înalt rang.

– Ciorapi de schimb pentru prinţ! porni ordinul către rândurile din urmă.

Ciorapii cei noi ajunseră foarte repede şi prinţul fu încălţat cu ei, după care alaiul se urni iarăşi din loc.

Îşi continuară ei drumul, numai că după o vreme prinţului plictisit i se năzări să-şi scoată capul din palanchin ca să vadă împrejurimile. Se uită în jur, apoi ridică ochii spre cer. Tocmai în momentul acela, un alt afurisit de erete se găinăţă pe fruntea prinţului.

– Înlocuiţi de îndată capul prinţului nostru! strigă speriat slujitorul de cel mai înalt rang.

– Aduceţi un cap nou pentru prinţ! se lăţi ordinul în alai.

În mare grabă, aduseră un coş cu un alt cap pentru prinţ şi-l înlocuiră cu grijă pe cel murdar de găinaţ.

După care alaiul porni iarăşi la drum, cu multă mândrie şi solemnitate.