Generalităţi

koaseObiectul K-30 (ca şi celelalte obiecte incluse în gama K) face parte din categoria accesoriilor de lux cunoscute sub numele generic de “kase”. În diverse regiuni ale Lumii Respirabile, se acceptă denumiri echivalente celei oficiale, precum “kamine”, ori “kladiri”.
“Kasele” sunt produse relativ noi pe piaţa de consum, rezultate prin eforturile susţinute ale cercetătorilor, vreme de mai multe decenii. Obiectele respective îi pot părea insolite şi ostile cumpărătorului obişnuit, dar sunt destinate în principiu satisfacerii nevoii fireşti de izolare a consumatorului, protejării sale temporare împotriva acţiunilor violente şi a efectelor produse de POL. În funcţie de personalitatea fiecărui consumator, pot fi improvizate diverse alte utilităţi. Aşadar, chiar dacă nu se poate spune că obiectul K-30 are chiar un rol educativ sau formator, putem presupune că până la un anumit moment generează exerciţii de imaginaţie şi ingeniozitate.
Se mai observă că gama obiectelor K poate prelua, pentru o perioadă scurtă de timp, funcţiile unui complex standard de boxe, însă fără a reuşi să-l înlocuiască în totalitate.

Atenţie!
Folosirea îndelungată a obiectelor din gama K prezintă pericol de apariţie a unor grave tulburări psihomotorii!

Obiectul K-30 se prezintă sub forma unui paralelipiped cu dimensiunile 4000 x 3000 x 2000 mm, confecţionat din răşini sintetice, imitând materiale dispărute din mediul natural, ca de pildă lemnul. Obiectul este ambalat în folie sterilă, care se desface de-a lungul liniei roşii punctate. El poate fi amplasat, după preferinţă, într-o zonă cu un indice de aglomerare mai mic de zece la a şasea, cu condiţia să nu se depăşească distanţa de siguranţă până la primul complex standard de boxe.

Contraindicaţii

Persoane cu sechele cauzate de expunerea prelungită la POL, suferinzi de imunitate halucinogenă, heterodozare, clivomie, onirite, frică galopantă. Persoane predispuse la crize de panică acută. Discordanţe, alergii comunitare, sindrom de incompatibilitate. Agresivitate congenitală.

Mod de întrebuinţare

A. Pregătirea obiectului pentru folosire

După îndepărtarea foliei sterile, consumatorul va lăsa obiectul K-30 în afara ambalajului, minimum 24 de ore, pentru ca acesta să se acomodeze cu procentajul normal de noxe şi radiaţii emise de către POL.

Atenţie!
Folosirea îndată după despachetare a obiectului K-30 poate conduce la pierderea vieţii, prin şoc de tranziţie!

După expirarea perioadei de acomodare cu POL, obiectul K-30 este gata pentru folosire. În acest scop, se rupe sigiliul căii de acces “a”, intitulată “uşie” (figura 1). Desigilarea orificiului de acces al luminii naturale şi de observare a exteriorului se face din interiorul obiectului K-30 (figura 2).

B. Instrucţiuni de utilizare

1. Calea de acces “a” (uşie) se prezintă sub forma unui panou dreptunghiular cu dimensiunile 2100 x 700 mm, articulat pe una dintre laturi în peretele obiectului K-30. Calea de acces “a” se deschide spre exterior prin apăsarea piesei “a.1.” din figură. După deschidere, se aşteaptă 8 până la 10 ore pentru instalarea şi egalizarea exterior-interior a condiţiilor caracteristice POL.

2. Accesul în interiorul obiectului K-30 se face după expirarea intervalului de 8 – 10 ore, prin calea de acces “a”. După ce consumatorul a pătruns în interior, uşiea se blochează în poziţia “închis”, cu ajutorul celor trei piese prevăzute în acest scop pe faţa interioară a panoului. Pentru siguranţă, panoul a fost prevăzut şi cu un dispozitiv electromagnetic de blocare.

Atenţie!
Orice neglijenţă manifestată la închiderea din interior a căii de acces “a” pune în pericol viaţa consumatorului!

După îndeplinirea corectă a instrucţiunii numărul 2, consumatorul poate renunţa temporar la filtrele absorbante din regiunea feţei.

3. Armarea dispozitivului de securitate se face prin conectarea la sursa de 10 Kilovolţi şi apăsarea butonului “S” (figura 3). Descărcările letale produse la atingerea obiectului K-30 de către un agent ostil oarecare, precum vieţuitoare metalizate, cu o dimensiune mai mică de 150 de centimetri, ori humanoizi neomologaţi, nu provoacă, din fericire, degradări ale tencuielii exteriore a pereţilor.

4. Interiorul obiectului K-30 este prevăzut cu mobilier de model antic: massa “b”, sceaunul “c”, patul “d”, precum şi containerul compartimentat “e”, al cărui conţinut este prezentat în anexa 1 a prospectului. Fixarea în planşeu a mobilierului enumerat se face cu ajutorul buloanelor 1 – 16 din trusa ataşată obiectului K-30.

5. Cuplarea cu sursele exterioare de căldură, aer, nutreţuri-gel şi informaţii se face de la panoul “f”, a cărui configuraţie este prezentată în figura 4. Circuitul de aer este prevăzut cu un filtru absorbant capsulat, plasat într-o poziţie de securitate maximă. Cuplarea cu sursa externă de nutreţuri-gel se face la instalaţia de duş, când aceasta nu este folosită pentru îmbăiere.
Sub panoul cu siguranţe al circuitelor de căldură, aer şi nutreţuri-gel sunt prevăzute comutatoare cu două poziţii, marcate prin culoarea roşie pentru poziţia “deschis” şi culoarea verde pentru poziţia “închis”.
Circuitul de informaţii nu este prevăzut cu comutator, anclanşarea lui făcându-se automat, o dată cu începerea oficială a zilei active.

Atenţie!
Oprirea, defectarea sau micşorarea volumului sonor al pâlniei de audiţie de la circuitul de informaţii sunt interzise!

Atenţie!
Orice defecţiune în funcţionarea circuitului de informaţii trebuie semnalată factorilor de resort, în maximum 60 de secunde de la apariţia ei. În acest scop, se apasă de mai multe ori butonul “A” (figura 5). Neglijarea acestui avertisment vă face pasibil de sancţiune cu privarea de libertate pe durată nedeterminată!

6. Folosirea duşului. Instalaţia de duş/hrănire este amplasată în colţul numărul 2 al obiectului K-30. Ea este compusă din instalaţia propriu-zisă (figura 6.1.) şi evacuarea la exterior (figura 6.2.). Pentru folosirea instalaţiei de duş se extrage din nişa prevăzută în plafon duza distribuitoare ataşată tubului de aducţiune. Instalaţia de duş poate funcţiona între 10 şi 15 minute săptămânal.
Un litru de lichid pentru îmbăiere este compus din:
– 850 mililitri H2O
– 50 mililitri detergent
– 100 mililitri substanţe specifice POL

7. Hrănirea şi somnul în interiorul obiectului K-30 se desfăşoară ca activităţi de sine stătătoare, la fel ca într-un complex de boxe standard. Consumatorul va fixa el însuşi orele celor trei hrăniri zilnice, conform codurilor afişate în partea din stânga – jos a instalaţiei de duş/hrănire. La orele respective, consumatorul va deşuruba duza distribuitoare a duşului şi se va cupla, pe cale orală, la sursa externă de nutreţuri-gel. Regimul alimentar este cel înscris în diagrama poziţionată în partea din dreapta – jos a instalaţiei de duş/hrănire.

8. Activitatea profesională în interiorul obiectului K-30 se desfăşoară neîntrerupt, potrivit normelor în vigoare, conform programului normal de muncă de 16 ore.

Atenţie!
Părăsirea temporară a complexului standard de boxe nu trebuie să atragă după sine suspendarea obligaţiilor cetăţeneşti ori scăderea randamentului profesional!

9. Satisfacerea unor nevoi fiziologice se execută în nişa “g”, poziţionată în colţul numărul 3 al obiectului K-30. Evacuarea la exterior a nişei “g” este prevăzută cu un compactor amplasat sub planşeul obiectului K-30. Brichetele produse de compactor se vor depozita cu grijă în săculeţii care se găsesc la intrarea în nişă.

10. Părăsirea obiectului K-30 se face, ca şi în cazul complexului de boxe standard, pe baza unei autorizaţii eliberate cu cel puţin 20 de ore în prealabil. Pentru obţinerea autorizaţiei, consumatorul va apăsa butonul “p” (figura 5).
Părăsirea propriu-zisă a obiectului se face numai după verificarea atentă a tuturor sistemelor şi aplicarea filtrelor absorbante din regiunea feţei. Consumatorul va dezactiva dispozitivul de securitate, prin deconectarea de la sursa de tensiune de 10 Kilovolţi. După eliberarea căii de acces “a” (uşiea) şi ieşirea consumatorului în mediul POL, se procedează la asigurarea obiectului K-30, prin blocarea căii de acces “a”. În acest scop, se utilizează dispozitivul mecanic “h” şi piesa mobilă “h.1.”, după indicaţiile de pe panoul dreptunghiular articulat. Dacă operaţiunea de blocare un reuşeşte de la prima tentativă, ea se va relua de câte ori este necesar.

Atenţie!
Este interzis consumatorului să se îndepărteze de zona în care este amplasat obiectul K-30, dacă operaţiunea de blocare a căii de acces “a” (uşiea) nu a reuşit!

Instrucţiuni speciale

A. Părăsirea obiectului K-30 în caz de pericol

În cazul unui pericol iminent, care afectează integritatea fizică ori psihică a consumatorului, părăsirea obiectului K-30 se face cu ajutorul dispozitivului de alarmă. Armarea dispozitivului de alarmă se execută prin apăsarea butonului “C”, aflat în vecinătatea panoului “f” (cuplare cu sursele exterioare). În maximum 20 de secunde, consumatorul se va instala în interiorul nişei “g”, menţionată de instrucţiunea numărul 9 (satisfacerea unor necesităţi fiziologice), luând poziţia ghemuit, postură în care, după expirarea timpului prevăzut, va fi catapultat în exteriorul obiectului K-30, la o distanţă de siguranţă de circa 200 de metri.
Obiectul K-30 va fi incinerat instantaneu, la un minut după catapultarea consumatorului. Alertarea autorităţilor şi declanşarea operaţiunii de recuperare a consumatorului se fac, de asemenea, automat, cu ajutorul microcipului individual, implantat în lobul frontal, la achiziţionarea obiectului K-30.

Alte instrucţiuni

A. Anularea alarmei de evacuare nu este posibilă.

B. Administrarea unei doze normale de drogjeleu se face cu ajutorul trusei conţinute de containerul “e”, de la instrucţiunea numărul 4.

C. În interiorul obiectului K-30 sunt interzise cu desăvârşire activităţile care ar putea conduce la reproducerea persoanei consumatorului. Reproducerea consumatorului este o operaţiune care priveşte în exclusivitate factorii specializaţi.

Precizări finale

Consumatorul va reciti cu atenţie prevederile instrucţiunilor numărul 3, 4, 5, 6, 7, precum şi ale instrucţiunilor speciale A şi C. Se observă astfel că, din construcţie, obiectul K-30 nu permite convieţuirea a doi consumatori simultan. Din acest punct de vedere, obiectul K-30 asigură cu succes condiţiile de securitate necesare desfăşurării unei vieţi normale a consumatorului. În vederea unei şi mai mari siguranţe, circuitele de aer şi nutreţuri-gel au fost dimensionate pentru o singură persoană.
Obiectele din gama K pot prelua, o perioadă bine determinată, funcţiile unui complex standard de boxe, fără a-l înlocui. Prin gradul său ridicat de elaborare, impus de criterii riguros selecţionate, complexul standard de boxe corespunde ideal relaţiilor individ – POL, individ – societate, individ – individ.

Avertisment major!!!
Obiectele aparţinând gamei K, precum şi altele din game similare, constituie experimente incluse în programul de cercetări sociale aprobate. Ele trebuie deci considerate ca atare!

Anexa 1

Prezintă:
Lista accesoriilor conţinute de containerul compartimentat “e”
1. Trusă de administrare a drogjeleu, tip TAD-6
2. Una pereche de mânuşi izolatoare
3. Una rezervă filtru pentru instalaţia de duş/masă
4. Una rezervă filtre absorbante pentru regiunea feţei
5. Una folie de autoîmbălsămare în caz de penetrare accidentală a obiectului K de către POL
6. Una armă de foc automată
7. Una cutie cu 600 de cartuşe
8. Un set flacoane cu acizi concentraţi
9. Una butelie cu gaz narcotic sub presiune
10. Un fluier semnalizator
11. Una oglindă
Containerul compartimentat “e” conţine strictul necesar de accesorii utile consumatorului. Nu este recomandabilă introducerea în interiorul obiectului K-30 a unor accesorii personale, de utilitate scăzută ori îndoielnică.

Anexa 2

Prezintă:
Câteva sugestii de utilizare a obiectului K-30
1. Izolare de tip “parţial” a consumatorului, pe o durată nedeterminată
2. Izolare de tip “total” a consumatorului, pe o durată nedeterminată
3. Procese defulatorii de intensitate medie
4. Ameliorarea nivelului personal de discordanţă psiho-socială
5. Petrecerea perioadei regulamentare de încetare a activităţii profesionale
6. Provocarea controlată a decesului