Despre

Cuvânt de deschidere

Din tot ce se spune despre alchimişti, acei oameni despre care societatea îşi schimbă frecvent părerea, am reţinut că ar fi mereu în căutarea pietrei filosofale. Nu prin interpuşi, ci direct, cu mâinile, priceperea, sufletul şi cugetul lor. În stare să repete acelaşi procedeu de mii de ori pentru a pătrunde fenomenul, a extrage esenţa şi a înţelege schimbările profunde pe care le suferă materia şi energia în acele experimente uneori complexe, alteori fantastic de banale.

Şi ce este mai aproape de alchimie decât misterul reacordării strunelor gândirii cu ajutorul cuvintelor, fie ele scrise sau rostite, sau cu ajutorul imaginilor. Această căutare continuă, a întorsăturilor de frază, a cuvintelor care odată îmbinate transmit un cu totul alt mesaj, a mozaicului care îşi dezvăluie semnificaţia ascunsă în acel context subtil pentru care a fost aşezat, merită să aibă la dispoziţie încă un laborator.

Pentru că, în final, o revistă dedicată ficţiunii este o revistă dedicată imaginaţiei creatoare, fără a restrânge peniţa doar la genurile speculative, ci dimpotrivă, oferindu-i libertatea de a străbate tot arealul ficţional, căutând piatra filosofală din toată această varietate de genuri – expresia literară. Vom căuta să descoperim valorile literare acolo unde se ascund şi să le scoatem la lumină, în forma lor plină de forţă, depăşind graniţele artificial construite.

Revenind la autori la modă astăzi, nu putem sta deoparte contemplând curenţii turbionari declanşaţi de aceştia. Viteza cu care proza lor îşi extrage esenţa din realitate sau imaginar, pentru a se recombina în forme care aparţin în acelaşi timp mai multor genuri frământă lumea de câteva decenii. De ce nu am aborda şi noi aceeaşi deschidere, renunţând la criterii delimitând genurile, în favoarea unuia singur, a cărui valoare este perenă: calitatea literară a manuscrisului.

De aceea, prin prisma experienţelor trecute, vă oferim aici o revistă dedicată ficţiunilor, fie acestea literare sau vizuale. Nu vom căuta să restrângem accesul la public fie al debutanţilor, fie al celor deja lansaţi, sub un motiv sau altul, principalul criteriu fiind impresia lăsată asupra redacţiei de opera propusă. Satisfacţia noastră va fi aceea de a putea oferi publicului ceva demn de citit.

Eugen Lenghel

15.10.2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!