Tag archives for Mihail Gramescu

Descoperirea

Celălalt se apropie de mine, tremurând vizibil. – Domnule, nu te supăra că te abordez aşa… Ridic o sprânceană, agasat. Doamne, ce nu pot să-i sufăr eu pe ăştia de te acostează la cârciumă! (deşi ar fi interesant de dezbătut rolul bodegilor în intercomunicarea umană; ar fi interesant de studiat rolul acestor lăcaşuri, încă de...
citește mai mult »

Faundtele

A intrat în cameră cu paşi poticniţi, bolnav de violetul care se prăvălea din înaltul cerului. Faundtele sunt acum peste tot. Bateriile se descarcă spontan în aerul reverberând violet. Trăznete mici scapără împrejurul trupului ca o aură luminiscentă. Cerul s-a deschis până în înalturi, lăsând vederii galaxiile îndepărtate, cu sorii învolburându-se în influorescenţe multicolore. Se...
citește mai mult »

Sfidarea

(Pagini apocrife din jurnalul lui Pigafeta) Când Tânărul de azi, adolescentul de aici şi de acum, se întreabă despre destinul său şi al tehnicii în anul 2000, răspunsul este uşor, relativ uşor de găsit. Acest tânăr european va face parte, la sfârşitul secolului, ca om matur şi responsabil, dintr-o societate avansată sau superavansată. El...
citește mai mult »

Gloria

Gloria (cu atmosferă de Epocă) 1. Iată-mă de câteva zile stăpân de noapte peste cioburile şi relicvele altor veacuri. ”Pe sub pământuri domn”, ca să zic aşa, blagian. Servitor servil şi stăpân peste noaptea trufaşelor destine ale municipiului.Suveran nocturn peste ce-a mai rămas din domnii de altcândva (într-un stat socialist ca al nostru) din a...
citește mai mult »
ȘTIRI

Mihail Grămescu (16 februarie 1951 – 13 mai 2014)

Mihail Grămescu (16 februarie 1951 – 13 mai 2014) Îmi amintesc de acea dimineaţă fierbinte de duminică, pe când băteam duşumele prăfuite de la Casa Studenţilor. Cenaclul Solaris era o realitate pentru mulţi, o poartă spre viitorul ce urma să depăşească anul 2000. Era acel creuzet în care se toceau minţile cele mai iscoditoare în căutarea răspunsului...
citește mai mult »